Zeewering en Kustbeheer

Eén van de meest cruciale kerntaken is de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. Een topopdracht is dan ook de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid dat een afdoende afweer tegen de zee moet garanderen en daarbij rekening houden met de klimaatsverandering en de stijgende zeespiegel.

Voor het realiseren van een veilige zeewering houdt de afdeling KUST rekening met de natuurlijke dynamiek van de kust, met het natuurlijke samenspel tussen strand, stromingen, golven en wind. Bij storm zorgt een grote waterdiepte voor grotere, hogere golven. Op een breed strand waar de waterdiepte geleidelijk vermindert, verliezen de zwaarste stormgolven hun kracht. Bij zachte zeewering ligt de klemtoon op het aanleggen van verbrede, verhoogde en dus veilige stranden. Ook de 460 hectare zeewerende duinen, de zogenaamde natuurlijke zeewering, wordt door de afdeling KUST beschermd, in stand gehouden en ingericht voor duurzaam gebruik en ontwikkeling.

Om het patrimonium van de kustbadplaatsen te beschermen tegen de zee bouwde men vanaf de 19de eeuw zeedijken met wandelwegen. De dijken werden later versterkt en uitgebreid. De meeste zeedijken zijn verouderd. Ze zijn niet hoog genoeg of structureel onvoldoende stabiel om stormen te weerstaan. In combinatie met verhoogde stranden worden sommige zeedijken vernieuwd. Ze worden verbreed of voorzien van ingewerkte stormmuren. Bij de renovatie van de zeedijken werken we samen met de kustgemeenten en –steden en ruimtelijke en zeewerende experten om er aantrekkelijke wandelpromenades van te maken.

Hoewel zeewering altijd een prioriteit blijft, heeft de afdeling KUST ook aandacht voor de andere functies van de kustzone. Bij het uitvoeren van onze taken engageren we ons tot het toepassen van een geïntegreerde en duurzame werkwijze. Daarbij besteden we aandacht aan alle functies van de kust en houden we rekening met de gebruikers. Zowel bij de uitvoering van onze eigen opdrachten als bij externe projecten benadrukken we het respect voor alle functies van de kust. Hierdoor zorgen we voor een integratie van natuurwaarden, economische, recreatieve, toeristische en cultuurgebonden kustbelevingbij de realisatie van de afweer tegen overstromingen.

In stuur- en werkgroepen voor belangrijke infrastructuurwerken en gebiedsvisies streven we naar een versterkte rol als bemiddelaar.

Sinds 1997 spoort de afdeling KUST systematisch niet ontplofte oorlogstuigen op uit de twee Wereldoorlogen. Ruim tien jaar geleden kon dat niet maar met spitstechnologie is het vandaag mogelijk om op een doeltreffende en veilige wijze alle ferromagnetische anomalieën (= vreemde voorwerpen) in kaart te brengen en deze voorzichtig uit te graven.