Zeedijk Middelkerke krijgt nieuw gezicht

Afdeling KUST en de gemeente Middelkerke sloegen de handen in elkaar voor een ingrijpende transformatie van de zeedijk in de gemeente. De volledige lengte van de zeedijk zal opnieuw worden aangelegd en krijgt een nieuwe indeling.

Het project kadert in het Masterplan Kustveiligheid van afdeling KUST. Het hoofddoel is dan ook Middelkerke en haar bewoners beschermen tegen zware stormen. De werken zullen daarnaast ook de strand- en dijkbeleving ten goede komen.

De dijk zal worden ingedeeld in enkele commerciële zones (zo’n 40%) en heel wat groenzones (60%). Door de inplanting van de groenzones krijgt de zeedijk een nieuw natuurlijk gevoel. De commerciële zones concentreren zich in de badcentra en krijgen een open en verbindend karakter met het strand.

Tussen zeedijk en strand zullen in de groenzones terug duinen komen. Daarbij zal aandacht zijn voor het zeezicht van op de dijk. Een toegankelijk wandelpad zal de duinen doorkruisen. Dankzij de langere groenzones die als buffer zullen dienen bij extreme weersomstandigheden, moet  er minder worden ingezet op harde structuren.

Positieve reacties

Dergelijke ingrijpende werken kunnen niet gebeuren zonder de betrokkenen hierover degelijk te informeren. Via infomomenten en bevragingen werden de horeca uitbaters al sterk betrokken. De eerste reacties zijn positief.

Ook tijdens de werken zal consequent gecommuniceerd worden met zowel belanghebbenden als inwoners.

Planning

In het voorjaar van 2018 zal het voorontwerp klaar zijn. Alle technische plannen en constructies worden dan zowel theoretisch als praktisch getest op hun doeltreffendheid. Een definitief ontwerp wordt na deze testen en eventuele bijsturing verwacht in het najaar van 2018.

Begin 2019 zal de aanbesteding afgerond zijn. Aansluitend kunnen de effectieve werken starten.