Wrakkendatabank

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen ontelbare wrakken en obstakels. Wrakken hebben een speciale aantrekkingskracht. Voor vissers zijn dit vaak interessante gebieden waar een goede vangst kan worden verwacht. Duikers vinden wraklocaties boeiende plaatsen waar het leven onder water op een bijzondere manier kan worden ervaren. ‘Onderwater’-archeologen onderzoeken de wrakken om een beter beeld te krijgen over het leven en de gebruiken aan boord van deze vergane schepen uit het soms verre verleden.

Wrakken en obstakels kunnen nochtans hinderlijk zijn voor de scheepvaart. Het is de taak van het team Vlaamse Hydrografie om de juiste locatie van deze wrakken te bepalen en te meten wat hun exacte diepte boven de zeebodem is. Door gebruik te maken van gespecialiseerde akoestische apparatuur zoals een ‘sidescansonar’ of een ‘multibeam-echolood’ kan zelfs het kleinste onderdeel van het wrak in kaart worden gebracht. Hoe groter het verschil in absorptie van de geluidssignalen tussen het object en zijn omgeving, des te duidelijker het beeld wordt. Dit resulteert in spectaculaire beelden.

Technisch probleem

Onze wrakkendatabank is vernieuwd. We kampen op dit moment nog met een aantal technische problemen om alle gegevens op te laden in de nieuwe databank. We doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.

Ook het agentschap Onroerend Erfgoed beschikt over een wrakkendatabank