Wrak Alca in beeld gebracht

  • 16 november 2018

Op 5 november 2018 heeft het team Vlaamse Hydrografie vanop het peilschip Hondius, een hydrografisch schip van Vloot, het wrak van de Alca opgemeten. Dit wrak ligt in de Schelde ter hoogte van de Schaar van de Noord. Met de meetapparatuur aan boord van het vaartuig voerden de hydrografen nauwkeurige dieptemetingen uit. Op de gedetailleerde 3D-beelden is het gezonken schip duidelijk te zien. 

Wrakken vormen obstakels die hinderlijk kunnen zijn voor de scheepvaart. Het team Vlaamse Hydrografie bepaalt via peilingen de juiste locatie en diepte op de bodem. De data worden dan gebruikt om de kaarten en bijhorende informatie gebruikt door de scheepvaart up-to-date te houden. Op de rivierkaart staat het wrak aangegeven met het wraksymbool van een droogvallend wrak en het is gedekt door een kardinale boei. Bij zeer lage waterstanden komt een klein stuk van het wrak, ongeveer 20 à 30cm, droog te liggen. Dit gebeurt maar enkele keren per jaar. 
De gegevens van de wrakken worden ook opgenomen in de wrakkendatabank.

De Alca is een schip uit 1938, gebouwd door een Deense scheepswerf. In 1963 kwam het tijdens een zware sneeuwstorm met extreem beperkt zicht in aanvaring met een Zweeds schip ter hoogte van de Schaar van de Noord, waarna het vaartuig strandde. Rond het wrak is door de vloedstroom een grote put uitgeschuurd. Het diepste punt ligt op 20 meter. Het volledige wrak is ondertussen verzakt en verbogen. Vermoedelijk gebeurde dit vrij snel na het ongeluk.

De Schaar van de Noord is een nevenwater tussen de bocht van Bath en het verdronken land van Saeftinghe. Ook vandaag is dit nog steeds een riskante plaats. Door de nieuwe technologieën aan boord van de schepen en een goede coördinatie van de scheepvaart, zijn de risico's beter beheersbaar.