Vooroeversuppletie Nieuwpoort van start

  • 2 oktober 2017

De aandachtige wandelaar heeft het wellicht al opgemerkt. Op de vooroever tussen Westende en het oosterstaketsel van Nieuwpoort, dus vlak vóór het militair kamp Lombardsijde vaart een baggerschip aan en af. Op 30 september werd er gestart met een vooroeversuppletie die in totaal een zestal weken in beslag zal nemen.

Het baggerschip vult zich eerst met zand uit de vaargeul vóór Oostende en vaart daarna naar de losplaats in Lombardsijde. Omdat de vooroever daar zeer ondiep is, wordt een deel van de lading gerainbowd. Rainbowen is een techniek waarbij een mengsel van water en zand opgespoten wordt in een boog vanaf de boeg van het baggerschip. Bij hoogwater wordt er ook geklept via de bodemdeuren of schuiven van het schip.

Deze vooroeversuppletie heeft een dubbel doel. Enerzijds moet het zorgen voor de stabilisatie en de aangroei van een flauw intertidaal strand. Een groot intertidaal of ‘nat’ strand heeft hoge natuurwaarden. De suppletie is namelijk een natuurcompensatie voor werken in en rond de haven van Oostende. Anderzijds is een vooroeversuppletie ook een onderhoudsbeperkende maatregel voor de naburige strandsecties omdat het de erosie van het strand kan vertragen.

De baggerwerken worden uitgevoerd door de sleephopperzuiger ‘Minerva’ van de DEME groep. Dit gloednieuw schip met een beuninhoud van 3.500 m³ werd pas deze zomer gedoopt en is het eerste baggerschip ter wereld dat met dual fuel motoren uitgerust is en dus zowel door LNG als diesel aangedreven kan worden. Het schip voldoet daarmee aan de strengste internationale emissie-eisen.

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust is opdrachtgever van de suppletie en werkt daarbij nauw samen met de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid. De vooroeversuppletie is sterk weersafhankelijk en ook afhankelijk van de zeewaartse schietoefeningen van Defensie vanuit het militair kamp Lombardsijde.