Vlaamse Hydrografie gaat duurzamer

  • 4 december 2017

Vanaf 4 januari 2018 ziet onze vertrouwde publicatie 'Berichten aan Zeevarenden' er anders uit. Niet alleen het formaat is gewijzigd maar ook de distributiewijze.

Vanaf dan is enkel nog het eerste nr. BaZ/NtM als hardcopie te bestellen. De 2-wekelijkse nummers BaZ worden enkel nog digitaal aangeboden. Op onze vertrouwde website kunnen alle BaZ gratis gedownload worden.

Dit heeft voor gevolg dat er, in 2018, geen jaarabonnement meer aangeboden wordt in onze webshop.

Via onze website kan je je eveneens gratis inschrijven om steeds op de hoogte gehouden te worden van een nieuwe publicatie BaZ.