Vlaamse Hydrografie

Veilig en vlot scheepvaartverkeer is één van de kerntaken van afdeling KUST. Het team Vlaamse Hydrografie draagt bij door het verzamelen van hydrografisch en hydrometeorologische data dat gebruikt wordt ter realisatie van:

en ter ondersteuning van waterbouwkundige werken, offshore-activiteiten, onderzoek en bescherming van het milieu. Bij al deze activiteiten komt de Vlaamse Hydrografie regelmatig in contact met buitenlandse hydrografische diensten. De zorg voor een veilige scheepvaart houdt niet op aan de Belgische grens.
Het team Vlaamse Hydrografie wisselt dan ook meetresultaten en hydrografische ervaringen uit met hydrografische diensten van onze buurlanden. De Internationale Hydrografische Organisatie (www.iho.int) overkoepelt al deze diensten en zorgt voor de internationale standaarden waaraan alle publicaties moeten beantwoorden. De Vlaamse Hydrografie neemt deel aan werkvergaderingen en conferenties van de Internationale Hydrografische Organisatie. Tijdens die bijeenkomsten worden belangrijke beslissingen genomen over de werking van en de samenwerking tussen hydrografische diensten wereldwijd.