Update onderhoudssuppletie De Haan

  • 12 april 2019

Begin maart startte afdeling Kust op het strand van De Haan met een onderhoudssuppletie. De stormperiode van begin maart en technische problemen aan de zinkerleiding hebben ervoor gezorgd dat de voorziene timing om de werken af te ronden (19 april), niet gehaald zal worden. De leiding moet voor herstel op het strand getrokken worden. Door de hoge golven kan dat pas in de tweede week van het paasverlof gebeuren. Na de vakantie zal de suppletie opnieuw opstarten. Samen met de aannemer en de gemeente stelt afdeling Kust alles in het werk om de hinder op het strand zo minimaal mogelijk te houden en de werken zo snel mogelijk te beëindigen.

Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau van bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed op peil te houden. Onze stranden vormen samen met de zeedijken en de duinengordels de zeewering. Voor de versterking van de natuurlijke en zandige kust, vormen suppleties de basisoplossing. Op een breder en hoger strand kunnen de golven breken en verliezen ze hun energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken of de bebouwing.