Renovatie Frans Praetbrug Bredene

Op 16 september start afdeling Kust aan de renovatie van de Frans Praetbrug in Bredene. De houten duinovergang tussen de kustbaan en de Spinoladijk is verweerd en dringend aan vervanging toe. De aannemer zal de huidige duinovergang volledig afbreken en opnieuw bouwen. Aan de vorm van de brug verandert er niet zo veel. Het geheel zal wel eigentijdser en slanker ogen door gebruik te maken van smallere palen en balken. Tegelijkertijd zal ook de houten keerwand aan het einde van de trap vernieuwd worden. Een houten afsluiting dwars in de duinengordel zal wandelaars beletten om willekeurig de duinen te doorkruisen. De volledige zone wordt tot slot aangeplant en gefixeerd met helmgras.

De bestaande duinovergang op de grens met Oostende is de eerste duinovergang die gebouwd werd in de jaren '80. Het was voormalig gemeenteraadslid van Bredene Frans Praet die heeft geijverd voor de bouw ervan. In de volksmond spreekt men dan ook van de Frans Praetbrug. De voorbije jaren zijn al regelmatig herstellingen uitgevoerd om de oversteek van de duinen veilig te houden.

De werken zullen tot eind februari 2020 duren. De kostprijs van de renovatie is 311.000€.

Na de zomer van 2020 pakt afdeling Kust ook de strandtoegangen ter hoogte van 't Strandhuis, de Blauwe Brug en Hippo Beach aan. Bij de toegangen aan 't Strandhuis en De Blauwe Brug worden de keermuren gebouwd en bekleed met hout. De toegang naar Hippo Beach wordt opnieuw aangelegd in printbeton en krijgt ook keermuren die met hout bekleed zullen zijn. Zitbanken en fiestenstallingen moeten het geheel afmaken.