Pluk geen schaaldieren van golfbrekers

  • 29 augustus 2018

Het haalde deze zomer het nationale nieuws: twee ‘strandrovers’ die op het strand van Oostende schelpdieren plukten op de golfbrekers. Wie dat doet riskeert hiervoor een GAS-boete. Er is een Koninklijk Besluit dat zegt dat je voor het trekken van mosselen, mosselzaad, schelpslakken en andere producten uit de zee op de kunstwerken van de kust en de kusthavens (strandhoofden, havendammen,…) een vergunning kan aanvragen bij afdeling KUST.  

Afdeling KUST levert echter nooit een vergunning af hiervoor. Daarvoor zijn een aantal redenen:

  • Het trekken van mosselen brengt schade toe aan het mosselbestand
  • De aanwas van mosselbedden op en tussen de strandhoofden houdt de zeewerende constructie in stand. Door de mosselen te trekken kan schade aan het strandhoofd toegebracht worden.
  • In de omgeving van strandhoofden, zeker dicht bij een havengeul, kan het zeewater vervuild zijn, wat een gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid.