Overstromingsmaatregelen Oostende - aansluiting Zeeheldenplein en Visserskaai

Planning

De effectieve uitvoering van de overstromingsmaatregelen (de bouw van de mobiele kering) start pas na de zomer van 2020. Omwonenden krijgen hierover in het najaar meer uitleg tijdens een bewonersvergadering.

Begin januari 2020 starten de nutsmaatschappijen echter al met voorbereidende werken. Van 6 tot en met 8 januari zal hierdoor geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Van Iseghemlaan ter hoogte van de Boekareststraat. Daarna zal er tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Van Iseghemlaan.

Projectinfo

De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai in Oostende vormt nog een zwakke schakel in de zeewering van Oostende. Afdeling Kust en stad Oostende hebben de handen in elkaar geslaan om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai komt een mobiele kering. Deze zal in geval van storm dichtgezet worden. Deze werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid, dat als doel heeft onze volledige kust te beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed.

Stad Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien. 

Projectzone