Overstromingsmaatregelen Oostende - aansluiting Zeeheldenplein en Visserskaai

Projectinfo

De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai in Oostende vormt nog een zwakke schakel in de zeewering van Oostende. Afdeling Kust en stad Oostende hebben de handen in elkaar geslaan om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee. Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai komt een mobiele kering. Deze zal in geval van storm dichtgezet worden. Deze werken kaderen in het Masterplan Kustveiligheid, dat als doel heeft onze volledige kust te beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed.

Stad Oostende maakt van de gelegenheid gebruik om de Albert I Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien. 

PLANNING

De uitvoering van de overstromingsmaatregelen (de bouw van de mobiele kering) start op 1 september 2020. De werken zullen in twee aaneensluitende fases uitgevoerd worden: 

  • Fase 1: van aan het Westerstaketsel tot aan de  Hofstraat
  • Fase 2: van aan de Hofstraat tot aan de Boekareststraat

Omwonenden krijgen hierover deze zomer meer uitleg tijdens een bewonersvergadering.

Begin januari 2020 startten de nutsmaatschappijen al met voorbereidende werken. Deze duren nog tot eind juni. 

PROJECTZONE

De zone waarin gewerkt wordt staat aangeduid op onderstaande afbeelding. Klik op de afbeelding om te vergroten. 

Zeeheldenplein - Visserskaai Oostende - grondplan