Onderhoudssuppletie Bredene

  • 12 maart 2018

Op 12 maart start afdeling KUST op het strand van Bredene de voorbereidende werken voor een kleine onderhoudssuppletie. Het materiaal zal aangevoerd worden via de strandtoegang Bredene Hippodroom. Tijdens de aanvoer zal de strandtoegang om veiligheidsredenen afgesloten worden.

In een eerste fase last men een stalen zinkerleiding op het strand. Nadien wordt deze naar de goede locatie even verderop gesleept.

De eigenlijke suppletie start op 23 maart. De duinvoet ter hoogte van strandpost 4  zal met 100.000m³ zand versterkt worden.

Aansluitend op deze suppletie volgt nog een kleine onderhoudssuppletie in De Haan-Wenduine.