ONDERHOUDSBAGGERWERKEN IN DE KUSTJACHTHAVENS

Voldoende diepgang realiseren en onderhouden in de Vlaamse kustjachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge en de jachthavendokken van Oostende en Nieuwpoort is een van de kerntaken van de afdeling KUST.

In Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge voert de afdeling jaarlijks onderhoudsbaggerwerken uit. In Zeebrugge wordt dat driejaarlijks gedaan. Deze werken worden zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen verricht. Op die manier zorgt de afdeling KUST voor minimale hinder voor de pleziervaart en wil ze de verschillende zones op diepte voor het zomerseizoen. Er is hiervoor een constructieve samenwerking met de jachthavenuitbaters. Zij maken de dokken vrij zodat de baggerwerken sneller tot een goed einde gebracht kunnen worden.

Baggeren in de havengeulen gebeurt met een sleephopperzuiger. Dit is een zelfstandig varend schip met een verstelbare zuigpijp die tijdens het baggeren over de bodem voortsleept. Deze pijp is op het uiteinde voorzien van een sleepkop die werkt als een grote stofzuiger. In het schip is de zuigpijp verbonden met een pomp die een mengsel van zand en water opzuigt en overpompt in het ruim van het baggerschip. De zwaardere deeltjes bezinken in het ruim, terwijl het overblijvende water over boord stroomt.

Voor het baggeren van de dokken gebruikt men een cutterzuiger. Daardoor is het mogelijk om ook onder de jachthavensteigers te baggeren. De opgezogen specie wordt overgepompt in zelfvarende bakken die het baggerslib dan afvoeren naar de stortplaatsen op zee.

In de zones waar zand wordt gebaggerd, kijkt men of dit onmiddellijk terug te gebruiken is om bijvoorbeeld het droge strand te voeden of om de vooroever te versterken.