Nieuws

  • 28 oktober 2019

Renovatie brug Vuurtorendok Oostende

De brug aan het Vuurtorendok in Oostende zal vanaf 6 november volledig afgesloten zijn voor renovatiewerken. Het wegverkeer wordt omgeleid rond het Vuurtorendok. Scheepvaartverkeer is in de eerste fase van de werken, met enige hinder wel nog mogelijk. 
  • 14 oktober 2019

Bezoek ons tijdens Belgian Boat Show Float in Nieuwpoort

Op 19 en 20 oktober slaat afdeling Kust opnieuw zijn tenten op tijdens de Belgian Boat Show Float in Nieuwpoort. Breng onze stand een bezoekje en kom alles te weten over de bouw van de stormvloedkering of schaf de getijtafels voor 2020 aan. 
  • 25 september 2019

Onderzoek bevestigt dat strandsuppleties duurzame oplossing zijn voor kustbescherming

Uit de eindbevindingen van het CREST-onderzoeksproject blijkt dat zandopspuitingen een degelijke bescherming tegen overstromingen vormen.
  • 24 oktober 2019

De Vlaamse Waterweg en MDK werken samen aan veilig en vlot scheepvaartverkeer

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg breiden hun samenwerking nog verder uit.
klif
  • 1 oktober 2019

De strandkliffen worden gebroken na de voorbije weekendstorm, er zijn geen extra suppleties noodzakelijk

Door de combinatie van een storm op zee met een uitzonderlijk springtij werd zondagnacht het waakpeil stormtij kust bereikt.
  • 13 september 2019

Infomarkt nieuwe strekdam Blankenberge

Op vrijdag 25 oktober 2019 vindt een informarkt plaats om meer uitleg te geven over de nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge.
  • 14 oktober 2019

Infomarkt nieuwe strekdam Blankenberge - 25 oktober 2019

Op vrijdag 25 oktober organiseert afdeling Kust een infomarkt over de nieuwe strekdam in Blankenberge. Tussen 17u en 20u is iedereen welkom in de Cabo (Wenduinse Steenweg 1 in Blankenberge). 
  • 25 september 2019

Is onze kust klaar voor een stijgende zeespiegel?

Het internationaal klimaatpanel (IPCC) publiceerde vandaag een nieuw klimaatrapport. Als er geen inspanningen gedaan worden om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen, dan kan de zeespiegel tegen 2100 tussen 60cm en 110cm stijgen, zo stelt het rapport.
  • 11 september 2019

Belgian Boat Show Float Nieuwpoort

Afdeling Kust is op 19 en 20 oktober aanwezig op de Belgian Boat Show Float in Nieuwpoort. De collega's op de stand geven je graag tekst en uitleg over de werken aan de stormvloedkering. Je zal bij ons ook het getijboekje voor 2020 kunnen aanschaffen.