Nieuws

  • 30 maart 2021

Nieuwe zendmast in Nieuwpoort

Vanaf morgen verrijst naast het oude Loodswezengebouw in Nieuwpoort een nieuwe antennemast. De nieuwe mast bundelt niet enkel de telecominstallaties maar bevat ook seinen voor de regeling van het scheepvaartverkeer ter hoogte van de stormvloedkering.
  • 22 februari 2021

Nieuwe ebbedeuren voor Mercatorsluis

Vanaf 1 maart vernieuwt het agentschap van Maritieme Dienstverlening en Kust de afwaartse ebbedeuren van de Mercatorsluis in Oostende, dat zijn de ebbedeuren richting zee. De sluis zal hierdoor gedurende 2 à 3 weken volledig gestremd zijn.
  • 27 oktober 2020

Baggerwerken Nieuwpoort

In de havengeul in Nieuwpoort starten begin november de jaarlijkse onderhoudsbaggerwerken. Tot eind november wordt er gebaggerd net voorbij de Stormvloedkering en in de zone tussen de staketsels.
Oosterstaketsel Nieuwpoort
  • 27 augustus 2020

Kop oosterstaketsel Nieuwpoort afgesloten voor onderhoud

Vanaf 31 augustus zal de kop van het oosterstaketsel in Nieuwpoort gedurende vier weken afgesloten zijn voor dringende herstellingswerken. De rest van het staketsel blijft nog toegankelijk tot eind september.
  • 16 februari 2021

Vlucht over de duinen

Grote kans dat je deze voormiddag een Cessnavliegtuig over onze duinen zag vliegen. Laag water en géén lage bewolking: het zijn de ideale omstandigheden om een duinenvlucht uit te voeren.  
  • 15 oktober 2020

Ook in 2021 meedeinen op de getijden

Ondanks de voorbije vreemde en onzekere maanden, zijn er ook nog zekerheden: elk jaar in de herfst brengen wij de getijgegevens voor het volgende jaar uit. Ook nu. Vanaf vandaag zijn de getijtafels voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers beschikbaar.
  • 16 juli 2020

Bouw havendam Blankenberge van start... maar niet in Blankenberge

Je leest het goed. Half mei startte de bouw van de nieuwe havendam Blankenberge. Allen, niet in Blankenberge. Momenteel bouwt HR Wallingford een 3D model van de hellende dam op schaal 1:40.
  • 16 december 2020

Afdeling Kust slaagt met glans voor nieuwe ISO-audit

Begin november kreeg afdeling Kust het digitale bezoek van een ISO-auditor van DGL NV. Hij nam het milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001-14001 onder de loep. De afdeling slaagde met glans.
  • 30 september 2020

Exoten verdwijnen in duinen oostkust

In de duingebieden in Knokke-Heist en tussen Blankenberge en Zeebrugge is de aannemer sinds half september gestart met het verwijderen van exoten. Later komen ook nog de duinengordel tussen Wenduine en Blankenberge en de duinbossen in De Haan aan bod.
  • 6 juli 2020

In beeld: dit doet Vlaanderen om jou tegen de stijgende zee te beschermen

Beelden van stormgolven die inbeuken op onze kust of van kliffen op het strand als gevolg van zware winterstormen. We moeten niet zo heel ver teruggaan in ons collectief geheugen om ze voor de geest te halen.