Nieuws

  • 22 maart 2019

Octopus aangekomen in haven Oostende

Vrijdag 22 maart in de namiddag kwam het hefplatform Octopus aan in de haven van Oostende. Ontdek hier hoe dat verliep.    
  • 22 maart 2019

Extreme verzanding havengeul Blankenberge

De havengeul van Blankenberge is grotendeels verzand door het stormweer van de afgelopen weken. De sterke stroming en golfslag hebben ervoor gezorgd dat er een zandpakket van 4 meter is bijgekomen tussen de staketselkoppen.
  • 27 februari 2019

Onderhoud aanlegsteigers veer Oostende

Vanaf 11 maart krijgen de aanlegsteigers van het veer in Oostende een onderhoudsbeurt. Tijdens de werken blijft het veer varen volgens de normale uurregeling.
  • 7 februari 2019

Onderhoudssuppletie strand De Haan

Vanaf 11 februari  start afdeling Kust met de voorbereidende werken voor een onderhoudssuppletie op het strand van De Haan. Ter hoogte van de Cabane wordt eerst een stalen zinkerleiding van ongeveer 700 meter aan elkaar gelast. Daarna wordt deze leiding tot voor het strand van De Haan gebracht.
  • 11 maart 2019

Maaien broedeilanden Spuikom

Om broedende vogels meer ruimte te geven zullen afdeling KUST en het Agentschap voor Natuur en Bos deze week de broedeilanden in de Spuikom in Oostende maaien.
Schade aan het staketsel na aanvaring
  • 21 februari 2019

Aanvaring Oosterstaketsel Blankenberge

Rond 1u afgelopen nacht is het baggerschip Vlaanderen VII bij het binnenvaren tegen de kop van het Oosterstaketsel in Blankenberge gevaren. De oorzaak van de aanvaring wordt op dit ogenblik onderzocht door de bevoegde diensten.
  • 30 januari 2019

Nieuwe Zwindijk zoekt naam

De Internationale Zwincommissie is op zoek naar een geschikte naam voor de nieuwe Zwindijk. Nog tot 28 februari kan je hier je suggestie indienen.
  • 28 februari 2019

Werken aan Wandelaarkaai

1 maart start afdeling KUST met de heraanleg van de Wandelaarkaai in Oostende. Daarmee zal deze omgevormd worden tot een volwaardige rijweg met fiets- en wandelpad.
  • 7 februari 2019

Grote suppletie strand Knokke-Heist

Op 25 februari start op het strand van Knokke-Heist de eerste fase van een grote strandsuppletie. Er zal zo'n 280.000m³ zand opgespoten worden tussen het Van Bunnenplein en de Lekkerbek. De aanvoer van materiaal gebeurt vanaf half februari. De werken zullen tegen Pasen beëindigd zijn.
  • 30 januari 2019

Nieuwe edities nautische publicaties

Sinds kort is een nieuwe editie beschikbaar van een aantal nautische publicaties: