Nieuwe edities nautische publicaties

  • 30 januari 2019

Sinds kort is een nieuwe editie beschikbaar van een aantal nautische publicaties:

  • Berichten aan Zeevarenden nr. 1
  • K104: Westerschelde - Zeeschelde
  • D11: Noordzee Vlaamse Banken
  • 101: Noordzee - Belgisch-Nederlandse Kust
  • 102: Noordzee - Frans-Belgische Kust
  • Getijboekje voor de Kust - 2019
  • Getijtafels 2019

Alle publicaties zijn te koop via onze webshop.

! Belangrijk: Volgens de actuele wetgeving over de verplichte uitrusting voor pleziervaartuigen is het nog steeds verplicht een actuele en officiële papieren zeekaart (van het gebied waar je vaart) én de getijgegevens op papier, aan boord van het vaartuig te hebben.

De zeekaarten kan je zelf updaten aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden.