Navigatiekaarten

Voor iedereen die op zee gaat is een zeekaart iets vanzelfsprekends. Zeekaarten bevatten alle informatie die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere wateren. Wist je dat de eerste kaart van de Belgische hydrografische dienst van de Vlaamse Banken uit 1866 dateert? Een facsimile uitgave is te koop via onze gespecialiseerde verkooppunten. De eerste hydrografische kaarten van de Schelde dateren van 1799, uitgegeven door Beautemps-Beaupré.

Ondertussen zijn al  heel wat nieuwe versies uitgebracht en zijn er ook elektronische zeekaarten. Een overzicht vind je hieronder.

Papieren zeekaarten

Het team Vlaamse Hydrografie maakt enerzijds nationale en internationale enkelvoudige grote kaartbladen en anderzijds ook kaartensets en overzichtskaarten.

De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn terug te vinden in de publicatie INT 1.

Op iedere nieuwe gepubliceerde kaart, zowel bij de grote kaartbladen als bij de kaartensets, staat aangeduid tot welk nummer van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) de bijwerking is doorgevoerd.

Grote kaartbladen

Door diverse lidstaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) worden INTernationale papieren  zeekaarten uitgegeven. Deze kaarten kunnen door de andere lidstaten worden opgenomen in de eigen nationale serie. Dit is mogelijk geworden door een verregaande standaardisatie van de presentatie. Naast een wereldomvattende serie INT-kaarten op een schaal van 1:3,5 miljoen tot 1:10 miljoen groeit het aantal beschikbare middel- en grootschalige INTkaarten aanzienlijk.

Een deel van de Belgische papieren kaarten maakt deel uit van deze INT-kaartserie. Behalve het internationale nummer (in magenta, met voorvoegsel ‘INT’) krijgen deze kaarten ook een Belgisch kaartnummer. 

 • D11: Vlaamse Banken
 • 101: Noordzee Belgische - Nederlandse Kust - van Oostende tot Westkapelle
 • 102: Noordzee Franse - Belgische Kust - van Duinkerke tot Oostende
 • 106: Westerschelde - Zeeschelde Baalhoek tot Wintam

Zeekaarten

Kaartensets

Een kaartenset bestaat uit meerdere losse kleine kaartbladen die elkaar overlappen en samen gebundeld zijn in een map.

 • 104: Westerschelde-Zeeschelde Monding Westerschelde tot monding Rupel
 • 105: Kanaal Gent - Terneuzen
 • 107: Belgische Kust van Bray-Dunes tot Zwin

Zeekaartensets

Overzichtskaarten

Deze kaarten bestrijken een groot gebied en kunnen dus gebruikt worden als overzichtskaart. Ze worden gedrukt op enkelvoudige grote kaartbladen. De nautische informatie is correct tot de datum vermeld links onderaan de kaart. Deze kaarten zijn niet geschikt voor navigatie want ze worden niet bijgewerkt via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn wel terug te vinden in de INT 1. 

 • 103: Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen
 • BNZ: Belgische Noordzee

OverzichtskaartenAlle kaarten zijn verkrijgbaar in onze gespecialiseerde verkooppunten.

Elektronische zeekaarten (ENC's)

ENC staat voor Electronic Navigational Chart. Het is een elektronische kaart die alle kaartinformatie bevat noodzakelijk voor een veilige vaart. Je hebt een Electronic Chart and Display Information System (ECDIS) nodig om een ENC te visualiseren.

ENC’s worden door ‘Value Added Resellers’ (VAR’s) op verzoek aan kaartagentschappen verdeeld. Voor meer informatie hierover zie: www.ic-enc.org.

ELEKTRONISCHE ZEEKAARTEN (ENC'S)

Elektronische binnenvaartkaarten (IENC's)

IENC staat voor Inland Electronic Navigational Chart. Het is een elektronische kaart die gebruikt wordt voor binnenvaart. Een IENC bevat alle kaartinformatie die noodzakelijk is voor een veilige navigatie op de binnenwateren en in gemengde scheepvaartgebieden zoals het kanaal Gent-Terneuzen. Een IENC bevat veel meer details over vb. bruggen en sluizen dan een maritieme ENC. Ook boeien, verkeersborden en andere signalisatie die specifiek zijn voor de binnenvaart, worden in kaart gebracht.

IENC’s visualiseert men met een Inland Electronic Chart and Display Information System (ECDIS). De Vlaamse Hydrografie maakt de IENC-kaarten in opdracht van  afdeling Scheepvaartbegeleiding (MDK) en de Havens van Oostende, Gent en Zeebrugge.
 
De RIS-richtlijn verplicht deze overheden om officiële kaarten beschikbaar te stellen voor de vaarwegen van klasse Va en hoger en de havens die aansluiting geven op vaarwegen van deze categorie. De opdrachtgevers leveren alle in kaart te brengen data aan.
 
De IENC is bestemd voor alle binnenschepen die in die zone varen en die een Inland Ecdis systeem aan boord hebben. Via VisuRIS kunnen de kaarten gratis gedownload worden.

ELEKTRONISCHE BINNENVAARTKAARTEN (IENC'S)

INT 1

INT1 is gebaseerd op de 'Chart Specifications of the IHO (International Hydrographic Organization)', die van kracht werden op de XII Hydrographic Conference te Monaco in 1982.  De publicatie bevat de complete set symbolen en afkortingen die op internationale en nationale kaarten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie en de Vlaamse Hydrografie voorkomen.

Symbolen en afkortingen die afgebeeld worden in navigatiesystemen die gebruik maken van elektronische kaarten kunnen afwijken van hetgeen beschreven staat in INT1.

Maritiem Betonningssysteem

Het IALA- Maritiem betonningssysteem geeft een overzicht van het maritieme betonningssysteem van de International Association of Lighthouse Authorities (IALA) dat in 1976 ingevoerd werd voor het maritiem gebied.

Er werden op wereldvlak 2 navigatieregio’s gedefinieerd nl. Regio A en Regio B. Op de vaarwateren van Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika, de Golfstaten en sommige Aziatische landen wordt het IALA-Regio A markeringssysteem gehanteerd. Het IALA-B-systeem wordt gebruikt in de gebieden van Noord-, Centraal-en Zuid-Amerika, Japan, Korea en de Filippijnen.

Lichtenlijst

De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van de lichten en mistseinen op zee, op de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen. Correcties en aanvullingen op de lichtenlijst worden in de BaZ gepubliceerd. 

Deze zipfile bevat de volgende lijnen:

 • Internationale maritieme grens van België met respectievelijk  Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.       
 • basislijn België     
 • 3-mijlsgrens        
 • 12-mijlsgrens      
 • 24-mijlsgrens