Inland-ENC

IENC staat voor Inland Electronic Navigational Chart. Het is een elektronische kaart die gebruikt wordt voor binnenvaart. Een IENC bevat alle kaartinformatie die noodzakelijk is voor een veilige navigatie op de binnenwateren en in gemengde scheepvaartgebieden zoals het kanaal Gent-Terneuzen. Een IENC bevat veel meer details over vb. bruggen en sluizen dan een maritieme ENC. Ook boeien, verkeersborden en andere signalisatie die specifiek zijn voor de binnenvaart, worden in kaart gebracht.

IENC’s visualiseert men met een Inland Electronic Chart and Display Information System (ECDIS). De Vlaamse Hydrografie maakt de IENC-kaarten in opdracht van de MDK, afdeling Scheepvaartbegeleiding en de Havens van Oostende, Gent en Zeebrugge.
 
De RIS-richtlijn verplicht deze overheden om officiële kaarten beschikbaar te stellen voor de vaarwegen van klasse Va en hoger en de havens die aansluiting geven op vaarwegen van deze categorie. De opdrachtgevers leveren alle in kaart te brengen data aan.
 
De IENC is bestemd voor alle binnenschepen die in die zone varen en die een Inland Ecdis systeem aan boord hebben. Via VisuRIS kunnen de kaarten gratis gedownload worden.

 

E2 - IENC (v2.00)
Klik op de foto om te vergroten. De beschikbare IENC’s zijn opgelijst in de tabel en aangeduid in het rood op de kaart.