Hoe brengen we het strand in kaart?

  • 7 november 2019

Misschien is het je vorige week opgevallen: een vliegtuig van het type Cessna (zie foto) vloog een aantal keer heen en weer langs onze kust. Vanuit het toestel werd met een laser data verzameld om onze stranden, dynamische duinen en slikken en schorren in kaart te brengen. Afdeling Kust laat twee maal per jaar zo'n vlucht uitvoeren. Na een zware storm is een extra vlucht mogelijk.

De hoogtedata gebruiken we:

  • om de afslag een aangroei van het strand te berekenen en zo te bepalen of onderhoud van het strand (extra zand aanvoeren) nodig is.
  • voor de toetsing van de zeewering.
  • voor specifieke projecten zoals suppleties, uitgravingen,...

Ook andere wetenschappelijke instanties maken gebruiken van onze data.

Het getij moet voldoende gunstig zijn om zo'n vlucht te kunnen uitvoeren. Zo kunnen we ook de lager gelegen delen van het strand opmeten. Een vlucht wordt uitgevoerd tijdens één getij, tussen twee hoogwaters. Ook de zichtbaarheid is van belang. Bewolking kan de opmetingen van de laser hinderen.

Cijfers van de vlucht op 29/10/2019
  • Vlieghoogte: ongeveer 850 à 900 meter
  • Snelheid: ongeveer 240 km/u
  • 17 runs of vliegstroken: 7 assen parallel aan de kust en 10 loodrecht op de kust