HET ZWIN IN VERANDERING

Update 4 februari 2019: Vandaag werd in het Zwin de oude Internationale dijk doorgebroken. Daarmee is meteen de laatste fase van de uitbreidingswerken ingezet. Vanaf nu stroomt het zeewater het 120 hectare grote uitbreidingsgebied in en uit. Bescherming tegen stormvloeden is gegarandeerd met de nieuwe 7 meter hoge dijk, die nog robuuster is.

De symbolische laatste spadesteek werd gegeven door Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers: Administrateur-generaal van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Nathalie Balcaen, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, gedeputeerde van de Provincie Zeeland Carla Schönknecht en Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé.

Lees hier het volledige persdossier.

De afdeling KUST startte op 15 maart 2016 met de projectcoördinatie van de uitbreiding van het Zwin. Het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust krijgt er namelijk 120 hectare natuurgebied bij. De natuur zal omringd worden door een nieuwe dijk. Die dijk moet onze kustlijn en het West-Vlaamse en Zeelandse hinterland beschermen tegen stormvloeden vanuit zee.

Het dijkprofiel zal een berm hebben op 10 meter TAW en een dijkvoet van ongeveer 51 meter. De hoogte van de dijk zal niet over het hele traject gelijk blijven, de breedte van de dijkvoet zal aangepast zijn aan deze wijzigende hoogte. De dijk zal bestaan uit een zandkern en bekleed worden met klei. Aan de buitenkant van de dijk wordt de kleilaag 1,4 meter dik, aan de binnenkant van de dijk zal een kleilaag van 0,6 meter aangebracht worden. Op de dijk zullen wandel- en fietspaden voorzien worden. Deze zullen de provincies West-Vlaanderen en Zeeland verbinden.

Deze beschermingsmaatregelen voor het Zwin vormen een belangrijk onderdeel van grootschalige werken voor het behoud van het Zwin. Alle actuele informatie over de veranderingen in het natuurgebied vind je terug op www.zwininverandering.eu.