Grote suppletie strand Knokke-Heist

  • 7 februari 2019

Op 25 februari start op het strand van Knokke-Heist de eerste fase van een grote strandsuppletie. Er zal zo'n 280.000m³ zand opgespoten worden tussen het Van Bunnenplein en de Lekkerbek. De aanvoer van materiaal gebeurt vanaf half februari. De werken zullen tegen Pasen beëindigd zijn.

Vanaf eind 2019 wordt gefaseerd een vooroever- of onderwatersuppletie uitgevoerd. Die zal dienst doen als "fundering" van het strand. Daarvoor wordt beroep gedaan op zand afkomstig van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het zand voldoet aan alle milieu hygiënische eisen om te gebruiken voor het onderwaterstrand. Daarna volgt nog de aanvoer van een restvolume zand op het hogere strand. Door werk met werk te combineren zal uiteindelijk op een kostenefficiënte manier een strand gerealiseerd worden dat minder klifgevoelig is en dat voldoet aan het basis veiligheidsniveau zoals voorzien in het Masterplan Kustveiligheid, namelijk bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed.