Getij

Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie meet de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Elk jaar worden de voorspellingen gepubliceerd in de getijtafels. De getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.

De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat Nederland.
De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.