Erfpacht vismijn Oostende

  • 6 december 2017

Op 6/11/2010 werd een erfpacht afgesloten tussen het Vlaamse gewest en de Vlaamse visveiling voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vismijn en visserijgerelateerde bedrijvencluster.


Om de exploitatie van de site logistiek optimaal te laten verlopen is een uitbreiding van de erfpacht noodzakelijk. Vandaag is de akte getekend tussen beide partijen voor de uitbreiding van de erfpacht. De oorspronkelijke looptijd van 66 jaar blijft hierbij aangehouden.


In de uitgebreide zone van de erfpacht zijn ook de pakhuizen vervat die momenteel in gebruik zijn bij het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Een eerste deel van deze pakhuizen werd al gesloopt om het nieuwe vismijngebouw te kunnen realiseren. De overige gebouwen kunnen nog tot 2022 gebruikt worden voor de kantoren van het VLIZ, daarna zal de Vlaamse Visveiling de visserijcluster hier ook verder uitbouwen.


Om de toegankelijkheid tot de nieuwe site te optimaliseren en het bestuursgebouw MRCC goed te kunnen ontsluiten zal MDK volgend jaar de Wandelaarskaai opnieuw inrichten.