De strandkliffen worden gebroken na de voorbije weekendstorm, er zijn geen extra suppleties noodzakelijk

  • 1 oktober 2019

Door de combinatie van een storm op zee met een uitzonderlijk springtij werd zondagnacht het waakpeil stormtij kust bereikt. Hierbij werd de toegang tot staketsels en strekdammen afgesloten voor het publiek en werden mobiele keringen preventief gesloten.

Dit stormtij heeft geen schade veroorzaakt of een risico op overstroming ingehouden. De gevolgen hiervan zijn wel zichtbaar langs onze kust, op verschillende plekken zijn er beperkte kliffen te zien door de golfwerking op het strand.

Deze kliffen ontstaan door het inbeuken van de golven op het hoog strand en zorgen voor een lokaal transport van zand vanuit het hoog strand naar de vooroever.

Studie van deze dynamische kustprocessen gedurende een 4 jaar durend onderzoek (meer info op www.crestproject.be) heeft nu aangetoond dat een groot deel van dit “verloren zand” onder invloed van de kuststromingen teruggebracht wordt op het strand en zo terug haar functie als zeewering kan vervullen. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de strandsuppleties als zachte zeewering voor onze zandige kust bevestigd.

Op dit moment is er geen veiligheidsprobleem en moet er geen bijkomend zand aangevoerd worden.

Voor de veiligheid van de strandgebruikers wordt vandaag gestart met de afvlakking van deze kliffen.

De afdeling Kust van het agentschap MDK evalueert de situatie verder gedurende het komende winterseizoen.