Cookiebeleid

Afdeling KUST met maatschappelijke zetel te:

Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres kust@vlaanderen.be.

Afdeling KUST vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar afdeling KUST-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Afdeling KUST wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op afdeling KUST-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna verkort ‘cookies’ genoemd.

In dit cookiebeleid wenst afdeling KUST u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker van de website het gebruik kan controleren. Afdeling KUST wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Afdeling KUST heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle afdeling KUST-onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die afdeling KUST aanbiedt en die toegang geven tot afdeling KUST-content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en worden derhalve gekwalificeerd als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten), zoals uiteengezet in onze privacyverklaring, van toepassing op deze verwerkingen.

Afdeling KUST kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante afdeling KUST-onlinediensten en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op KUST-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die afdeling KUST op zijn websites gebruikt.

Lijst met gebruikte cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.  De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor die doeleinden hierboven uiteengezet.

Voor verdere informatie over Google Analytics:

 

Naam

Doel

Website

Ontvangers van de gegevens

Geldigheid

VOGANONUSER

Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.

vlaanderen.be

Vlaamse overheid

24 uur

.AspNet.Cookies

login-systeem

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

0 min

.Aspnet.SessionID

login-systeem

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

0 min

OpenIdConnect.nonce.xxx

login-systeem

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

5 min

_ga

Google Analytics

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

2 jaar

_gid

Google Analytics

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

24 uur

_gat

Google Analytics

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

1 min

h

Gebruikers instelling - weergave header

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

2 jaar

l

Gebruikers instelling - gekozen taal

meetnetvlaamsebanken.be

Afdeling KUST

2 jaar

_utma

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 jaar

_utmb

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

30 min

_utmc

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

Einde van sessie

_utmt

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

10 min

_utmz

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

6 maand

_ga

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 jaar

_gid

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

24 uur

_gat

Google Analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 min

_hjIncludedInSample

Hotjar analytics

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 jaar

gaClientID

 

widgets.vlaanderen.be

Vlaamse overheid

2 jaar

Has_js

Drupal api

Afdelingkust.be

Afdeling KUST

Einde van sessie

_landing_page

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 weken

_orig_referrer

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 weken

_s

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

30 min

_shopify_fs

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 jaar

_shopify_s

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

30 min

_shopify_sa_p

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

30 min

_shopify_sa_t

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

30 min

_shopify_y

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 jaar

_y

Shopify analytics

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 jaar

cart_sig

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 weken

secure_customer_sig

Shopify login

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

18 jaar

smart-payment-buttons-experiment-mpo-clarity

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 dag

cart

Shopify shopping cart

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 weken

Cart_ts

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

2 weken

checkout

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 jaar

Checkout_token

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 jaar

Tracked_start_checkout

Shopify checkout

hydrowinkel.afdelingkust.be

Afdeling KUST

1 jaar

 

De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.