Baggerwerken havengeul Blankenberge

  • 26 maart 2019

Donderdagnamiddag, 28 maart,  starten in de havengeul van Blankenberge de baggerwerken om de zandbanken, gevormd door het stormweer van de afgelopen weken, te verwijderen. Tijdens het hoog tij van woensdagavond en donderdagochtend brengt men de baggerleidingen en het ponton van Oostende naar Blankenberge. Daar aangekomen koppelt men de leidingen om in de loop van donderdagnamiddag effectief met baggeren te starten.

Het zand uit de havengeul zal men op de vooroever  voor het centrum van Blankenberge opspuiten. Op die manier gebruikt men het zand functioneel om de zeewering te versterken. Doordat het aan de oostzijde van de havengeul wordt opgespoten verkleint ook het risico dat dit zand terugvloeit naar de havengeul.

Baggerwerken havengeul Blankenberge
Het wegbaggeren van de zandbanken zal in verschillende fases gebeuren:

  • Doorgang maken voor baggermaterieel: Aan de oostzijde van de havengeul (rode zone op de foto) is een toegang nodig voor de aannemer om met zijn bakken binnen te varen. In die zone ligt ongeveer 10.000m³ zand. Dat zal men rechtstreeks opspuiten op de vooroever van het strand ten oosten van de havengeul. Op die locatie werkt men in de branding waardoor men sterk weersafhankelijk is. Op basis van de huidige weersverwachtingen schat de aannemer in dat er van woensdag tot zondag daar niet gewerkt kan worden. Er wordt gekeken of er op dat moment wel aan de westelijke zandbank gebaggerd kan worden.
  • Verdiepen havengeul voor veilige toegang: Vanaf het begin van de paasvakantie start het wegwerken van beide zandbanken tot op een diepte van ongeveer 2 meter. Op die manier zullen de meeste vaartuigen terug onafhankelijk van het getij kunnen binnenvaren. Deze fase zal zo'n 3 weken duren.
  • Baggerwerken binnen in de haven: De geplande baggerwerken van begin april in de Oude Haven starten een maand later dan voorzien. Met de stad Blankenberge en de jachtclubs wordt nog afgestemd welke zones men zal baggeren met de start van het vaarseizoen en de havenfeesten in het vooruitzicht. Een centrale toegang en de ligplaatsen voor de reddingsdienst zullen sowieso op diepte gebracht worden. Op die manier kan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst reddingen blijven garanderen. De inzet van het veer is momenteel ook nog getijafhankelijk. Van zodra er een veilige toegang is voor de pleziervaart, wordt ook deze zone aangepakt.
  • Havengeul op volle diepte: om beperkingen tijdens de zomermaanden te voorkomen zal de volledige havengeul nadien op diepte gebracht worden.

 

Tijdens de baggerwerken kan de scheepvaart via de radio VHF-kanaal 10 contact nemen om af te stemmen of een veilige doorgang langs de baggertuigen mogelijk is.
 

De havengeul van Blankenberge is grotendeels verzand door het stormweer van de afgelopen weken. De sterke stroming en golfslag hebben ervoor gezorgd dat er een zandpakket van 4 meter is bijgekomen tussen de staketselkoppen. Bij laag water komt zelfs een deel van het zand boven het wateroppervlak uit. Dat kan mogelijk voor een gevaarlijke situatie zorgen voor de scheepvaart die de haven in en uit moet. Bij hoog tij kan men met de nodige voorzichtigheid wel nog binnen of buiten varen.

Ondertussen communiceren we met iedereen over deze situatie via alle mogelijke kanalen. We voeren regelmatig dieptemetingen uit. De verschillende jachtclubs en de reddingsdienst krijgen deze gegevens om zo hun leden te kunnen informeren. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) verzorgt de officiële berichtgeving aan de scheepvaartsector. Op de kop van het westerstaketsel staat een LED-bord dat de ondiepte kenbaar maakt aan de binnenkomende vaartuigen. We vragen aan alle vaartuigen die de haven willen binnen- of buitenvaren om rekening te houden met deze situatie.