Algemeen

Het ambtsgebied van de afdeling KUST strekt zich uit over de hele Vlaamse kust. Naast de stranden, duinen en dijken behoren ook de jacht- en vissershavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge tot het werkingsgebied van de afdeling.

Eén van de meest cruciale kerntaken is de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. Een topopdracht is dan ook de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid dat een afdoende afweer tegen de zee moet garanderen.

Kustjachthavens hebben een toeristisch-recreatieve maar daar daarnaast ook een economische waarde. Bovendien verfraaien ze de badplaats en verhogen bij inwoners en recreanten de kustbeleving en de watergebonden ervaringen.
 

Ons Team Vlaamse Hydrografie brengt de zee, de vooroever en de zeebodem in kaart, peilt naar wrakken en bepaalt hun plaats in de vaargeulen, voert dieptepeilingen uit in de Schelde en realiseert getijdentabellen, zeekaarten, stroomatlassen en Berichten aan Zeevarenden.