Akoestische referentiezone Kwinte

  • 4 juni 2020

Om de zeebodem in kaart te brengen gebruikt men tegenwoordig meestal multibeam echosounders (MBES). Deze toestellen scannen de zeebodem af met geluidsgolven (akoestische golven): deze reflecteren op de zeebodem en de echosounder vangt de terugkerende echo's op.

Elk hydrografisch vaartuig beschikt over eigen meetapparatuur in een bepaalde opstelling. Daarom is het noodzakelijk om het systeem correct af te stellen op een referentiezone en de kwaliteit van de metingen daaraan af te toetsen. Belangrijk is dat dit gebied een stabiele en homogene zeebodem heeft. De zeebodem mag slechts lichtjes veranderen doorheen de tijd. Uit talloze hydrografische metingen van het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat (Federale Overheidsdienst Economie) blijkt de Kwintezone uitermate geschikt als referentiezone. 

Het Kwintereferentiegebied en het model zijn beschikbaar voor iedereen die multibeammetingen uitvoert. Het bathymetrische model kan je opvragen bij de projectpartners. Je kan het gebruiken om je eigen multibeamopstelling te kalibreren en af te toetsen aan de hand van het model. 

De zone is in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 (MRP) gedefinieerd als referentiezone voor akoestische metingen onder water. In de praktijk betekent dat, dat alle menselijke activiteiten die een impact hebben op de zeebodem (bv: gebruik van sleepnetten, ankers, baggerwerken,...), in dit gebied verboden zijn om er de stabiliteit van de zeebodem te garanderen.

Kom hier alles te weten over de akoestische referentiezone. 

Ben je benieuwd naar wat het Marien Ruimtelijk Plan nog meer betekent voor het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust? Ontdek het hier.