Afgraving in IJzermonding

  • 25 januari 2019

Begin januari zijn afdeling KUST en het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met het afgraven van een stuk van het natuurgebied de IJzermonding. Hierdoor zal het zeewater bij springtij het gebied binnenstromen zodat er slikken en schorren kunnen ontstaan.

In het voorjaar van 2018 begon afdeling KUST met de bouw van de stormvloedkering aan de monding van de IJzer. Deze kering moet Nieuwpoort en het achterland beschermen tegen zware stormvloeden en hoge waterstanden. Het zijn grootschalige werken die een impact hebben op de natuurwaarden van het aanpalende natuurgebied de IJzermonding. Dat gebied wordt beheerd door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Beide overheidsdiensten hebben daaorm de handen in elkaar geslagen om in het gebied de slikken en schorren te herstellen. Een zone van drie hectare, die ooit werd opgespoten, wordt nu afgegraven. De werken duren tot eind juni.

Tijdens de werken  is het natuurgebied minder toegankelijk. 

Afgraven IJzermonding - ligging