afdeling KUST is ISO-gecertificeerd

De voorbije jaren zette afdeling Kust volop in op de kwaliteit van haar dienstverlening en op milieubeheer. Er zijn grote inspanningen geleverd om de klantentevredenheid duurzaam te verhogen en om de milieurisico's maximaal te beperken. Zo zijn er betere afspraken met de aannemers, gebeuren er grondige controles op de werven en wordt er geïnvesteerd in opleiding en bewustmaking van de eigen personeelsleden.

De ISO-certificaten voor de ISO9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteemnorm en de ISO14001:2015 milieumanagementsysteemnorm werden begin 2020 verlengd na een succesvolle externe audit door de certificatie-instelling DNV GL.

Logo Certificatie instelling DNV-GL