Nieuws

  • 24 mei 2017
werken kustveiligheid Blankenberge

Update werken kustveiligheid Blankenberge

De ingrijpende werken in Blankenberge hebben als doel de zone rondom de jachthaven te beschermen tijdens stormperiodes. Hierbij werden architecturale keermuren gebouwd en werden de aanliggende zones in dezelfde beweging opgefrist door aanleg van nieuwe bestrating, straatmeubilair en groenzones.
Spinoladijk
  • 22 mei 2017

Onderhoudswerken Spinoladijk

Ten gevolge van renovatiewerken aan de bevloering van de Spinoladijk is de vrije doorgang voor voertuigen beperkt tot +- 2,3 m. Dit vanaf toegang halve maan tot iets voorbij de helft richting Bredene. De toegang Twinshelling blijft vrij.
zwingeul
  • 5 april 2017

Nieuwe situatie Zwingeul

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op en zitten volledig op schema. Een belangrijk onderdeel van dit werk is de verbreding en verdieping van de Zwingeul.
  • 8 maart 2017

Blankenberge: vernieuwde toegang tot het Havenplein open voor het verkeer

Vanaf zaterdag 25/02/2017 zal de vernieuwde toegang tot het Havenplein (parking Debacker) openen voor het verkeer. In 7 weken tijd is er zeer hard doorgewerkt en werd het nieuwe toegangsgebouw samen met de omgevingsaanleg gerealiseerd.
  • 10 mei 2017

Zandsuppleties - dringende herstelling na storm Dieter

Op 14 januari 2017 werd de Vlaamse Kust getroffen door storm Dieter. De opeenvolging van hoge waterstanden zorgde voor aanzienlijke schade aan onze stranden. Er ontstonden kliffen van 2 meter tot zelfs 4 meter hoog op plaatsen waar de zee de natuurlijke duinvoet bereikt.
Opstapplaats
  • 27 maart 2017

Steiger en opstapplaats voor Passagiersvaart Blankenberge

Bericht van openbare aanbesteding voor een concessieovereenkomst voor het gebruik van wateroppervlakte ten behoeve van een steiger en opstapplaats voor passagiersvaart in de haven van Blankenberge.
RENOVATIE GLOOIING KROMME HOEK
  • 20 februari 2017

RENOVATIE GLOOIING KROMME HOEK

Vanaf 1 februari 2017 werd gestart met een nieuwe opdracht in de haven van Nieuwpoort. Het doel van de opdracht is het vernieuwen van de glooiing vanaf de stroombreker tot aan de slipway en het verbreden van de huidige slipway ter hoogte van de Kromme Hoek.
werken kustveiligheid Blankenberge
  • 18 april 2017

Update werken kustveiligheid Blankenberge

De werken voor het realiseren van de eerste fase van de stormmuren rond de haven van Blankenberge zijn bijna klaar. Alle stormmuren – die ter plaatste werden gegoten - werden reeds gerealiseerd.
  • 20 maart 2017

Afsluiten Westerstaketsel Nieuwpoort

Van 24 april tot en met 25 mei 2017 zal, omwille van de tweede fase van de dringende herstellingswerken op het Westerstaketsel in Nieuwpoort, de kop van het staketsel niet bereikbaar zijn. Deze wordt lokaal volledig afgesloten, enkel de eerste 300 meter blijft bereikbaar.
IMG_1784-750x430.jpg
  • 19 januari 2017

AFDELING KUST BOUWT AAN EEN POMPGEMAAL IN DE OOSTKUSTPOLDER

In het zuidelijke tracé van de nieuwe Zwindijk bouwt afdeling KUST, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en de overige Zwinpartners momenteel een pompgemaal. De werken zijn een onderdeel van het project voor de uitbreiding van het Zwin waar afdeling KUST optreedt als bouwheer.